วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พ.ต.อ.สุนทร คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา และนายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัด อบจ.พะเยา ลงพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บริเวณลำน้ำอิง สำรวจปริมาณวัชพืชและผักตบชวา

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา กล่าวว่า บริเวณนี้ได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 34 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ประมงจังหวัดพะเยา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่ และพี่น้องจิตอาสาในพื้นที่ ในส่วนของ อบจ.พะเยา ได้นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าร่วมกิจกรรม แต่ยังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาไม่หมด คงเหลืออีกประมาณ 30% ของพื้นที่ที่ต้องกำจัด วันนี้จึงลงพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาไม่ให้ไหลลงสู่กว๊านพะเยา ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องคลองสวยน้ำใส ต่อไป

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222