job copy

          วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนเจริญใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ในโรงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นายอำเภอแม่ใจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้กำหนดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222