job copy

          วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 อบจ.พะเยา กำหนดจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระปรีชาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในงานได้จัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมเล่นมากมาย เช่น กิจกรรมตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222