job copy

          วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่หมู่บ้านผาแดง ม.10 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาในงานกีฬาชาวดอยแม่ใจสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ชมรมชาวดอยอำเภอแม่ใจ ผู้นำชุมชนชาวดอยอำเภอแม่ใจ และคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการราษฎรบนพื้นที่สูง เขตอำเภอแม่ใจ ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาชาวดอยสัมพันธ์ขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนได้ออกกำลังกาย มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีชนเผ่า ทั้งยังได้นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชาวเขาจากกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน มาจัดจำหน่ายในงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แบ่งการแข่งขันกีฬา ออกเป็น 14 ประเภท ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เช่น ตระกร้อ เปตอง แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ยิงหน้าไม้ ยิงหนังสติกส์ วิ่งขาหยั่ง วิ่งแบกกล้วย ชักขะเย่อ และการแสดงบนเวที โดยมีราษฎรบนพื้นที่สูงหรือชาวเขา ชาวดอย จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านปางปูเลาะ หมู่ที่ 13 หมู่บ้านผาแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีถ้อย และหมู่บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญราษฎร์ เข้าร่วมการแข่งขัน

316231 resize

316245 resize

316263 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222