วันที่ 28 สิงหาคม 2561  นายวรวิทย์ บุรณศิริ  นายก  อบจ. พะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง  อบจ. พะเยา ร่วมประกอบกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ครบรอบปีที่ 41 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี โดยเริ่มจากทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 41 รูป พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลหลักเมืองพะเยา และสืบชะตาเมืองพะเยาซึ่งจัดพิธีพร้อมกัน 5 ประตูเมือง คือ ประตูชัย ประตูกลอง ประตูปู่ยี่ ประตูเหล็ก และประตูประสาท ซึ่ง นายอดุลย์ อุ่นตาล ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในการประกอบพิธี ณ จุดประตูเหล็ก 

           สำหรับจังหวัดพะเยานั้น เดิมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงราย และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2520 จังหวัดพะเยา ก็ได้รับการยกฐานะให้เป็นจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

15940

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222