วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านห้วยคอก ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมมอบถุงยังชีพประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยมี นายสืบ ชื่นอารมณ์ เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 8 กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นผู้อัญเชิญถุงยังชีพประทาน จำนวน 200 ถุง เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง

          อำเภอปง ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน เบบินคา เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2561 รวม 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน มีราษฎรได้รับผลกระทบทั้งด้านการดำรงชีพ และด้านการเกษตร ประมาณ 717 ครอบครัว 2,244 คน มีราษฎรเสียชีวิตเนื่องจากลื่นตกน้ำขณะเอาเศษวัชพืชออกจากปากบ่อ และลำเหมือง จำนวน 1 ราย โดยอำเภอปงเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบรุนแรง ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน บ้านพักอาศัย สิ่งสาธารณประโยชน์ รวมถึงพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง

c96igh9fkibb9b5i5bigf resize

1

2

3

DSC 1286 resize

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222