วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง อำเภอท่าวังทอง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมพื้นบ้านในการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อองค์ความรู้นวัตกรรมพื้นบ้านในการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเพื่อพัฒนาอุปกรณ์นวัตกรรมพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพชุมชน มีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ เครื่องบีบมือเพิ่มพลัง เก้ากี้ไม้ไผ่เพื่อเสริมเพิ่มพลัง ขยับแขนขากับถุงทรายมหัศจรรย์ ไม้วิเศษเพื่อการทรงตัว โดยการจัดอบรมแกนนำจิตอาสาของศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง จำนวน 70 คน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222