วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลแม่แม่สุก อำเภอแม่ใจ นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 500 กระสอบ มอบให้กับประชาชนชาวตำบลแม่แม่สุกและใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ในการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222