job copy

          วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านปี้ ม.10 ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา นายธวัชชัย ใจดี ส.อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ร่วมเปิดกิจกรรม ”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” ตามโครงการ ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีที่2 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยอำเภอเชียงคำร่วมกับเทศบาลตำบลเวียง และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านปี้ จัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222