job copy

          วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.

พะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายภาสวร ตรงจิตซื่อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 34 ครบรอบปีที่ 28 โดยมีพลโท สุนทร พิกุลทอง เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อขุนเจืองธรรมิกราชวีรบุรุษแห่งเมืองพะเยา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222