job copy

          วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน บริเวณสวนป่า หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ โดยมีชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านถ้ำ หนองหล่ม คือเวียง และตำบลบ้านปิน ร่วมกิจกรรมปั่นและปลูก อบต.บ้านปิน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดินขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่ พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222