job copy

          วันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณถนนหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำทีมชาวพะเยาปั่นจักรยานตามโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 “รักแม่ ปั่นเพื่อแม่”

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม รักแม่ ปั่นเพื่อแม่ขึ้น เพื่อถวายราชสดุดีและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา แบ่งประเภทการปั่นออกเป็น 2 ระยะทาง คือ ระยะทางเพื่อสุขภาพ 6.8 กิโลเมตร ปั่นในตัวเมืองพะเยา โดยกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลพะเยา และ ระยะทาง 26 กิโลเมตร ปั่นรอบกว๊านพะเยา โดยมีข้าราชการและประชาชนจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

1 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222