job copy

          วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ลำน้ำร่องช้าง ลานวัฒนธรรม (เวทีกลางน้ำ) หน้าวัดบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองดอกคำใต้ กำหนดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222