job copy

          วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายอดุลย์ อุ่นตาล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้ง ดร.พนิต ใหม่ประสิมธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน

1

2

255192 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222