job copy

          วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ที่สะพานบ้านท่าเรือ ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา นำเจ้าหน้าพร้อมเครื่องจักรกล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้ได้มี จิตอาสาจาก อปท. ในเขตอำเภอเมืองพะเยา ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติภารกิจพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาลำน้ำ โดยได้แยกย้ายไปดำเนินกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ บริเวณแก้มลิงลำน้ำอิง บริเวณสะพานบ้านท่าเรือ โดยการกำจัดผักตบชวา วัชพืช ระยะทาง 400 เมตร และพัฒนาภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณข้างถนนสายทางเข้า ตำบลบ้านต๊ำ โดยการตัดหญ้า และเก็บขยะ รอนกิ่งไม้สองข้างทาง ระยะทาง 3 กิโลเมตร

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222