job copy

          วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 รักแม่ ปั่นเพื่อแม่

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรม รักแม่ ปั่นเพื่อแม่ขึ้น เพื่อถวายราชสดุดีและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แม่ของแผ่นดิน ตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา กำหนดจัดกิจกรรม รักแม่ ปั่นเพื่อแม่ ในวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคา 2561 จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา แบ่งประเภทการปั่นออกเป็น 2 ระยะทาง คือ ระยะทางเพื่อสุขภาพ 8 กม. โดยกลับรถ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพะเยา และ ระยะทาง 26 กม. ตามถนนเส้นทางรอบกว๊านพะเยา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมปั่นได้ที่หน้างาน เริ่มลงทะเบียนเวลา 06.00 น.

1 resize

DSC 0041 resize

DSC 0046 resize

DSC 0042 resize

1 resize

2 resize

3 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222