job copy

          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่วัดร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา นายกวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกมลชนก เดชะสิริ รองปลัด อบจ.พะเยา นายทวีศักดิ์ คำวงษา สมาชิกสภา อบจ.พะเยา และนายกสันติ สารเร็ว นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ใส ร่วมประชุมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน กับชุมชน สองชุมชน หมู่1 และหมู่ 11 บ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

ปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวริมคลองกับสายน้ำตามวิถีชีวิตดั้งเดิมนับวันจะเสื่อมโทรมลงทุกวัน เนื่องจากใช้ลำน้ำโดยขาดการดูแลรักษา ทั้งนี้รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

42284 resize

42285 resize

42288 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222