job copy

          วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า – บานเย็นเกมส์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ฟ้า – บานเย็นเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และในโอกาสนี้ อบจ.พะเยา โดยการนำของ นายวรวิทย์ บุรรศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มอบเงินสนับสนุนอย่างเป็นทางการสำหรับการก่อสร้างลู่วิ่งยางสังเคราะห์ จำนวน 10,000,000 บาท ในโครงการก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน โดยมีคณะผู้บริหารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคมเป็นผู้รับมอบ และมีคณะผู้บริหารของ อบจ.พะเยา ร่วมในพิธี

DSC 9713 resize

1

DSC 9731 resize

DSC 9722 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222