job copy

          วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาภูกามยาว และงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ จึงได้นำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา มาแจกให้เก็บเกษตรกรที่เข้าร่วมพิธี  โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

DSC 9613 resize

DSC 9589 resize

DSC 9631 resize

DSC 9642 resize

DSC 9653 resize

DSC 9585 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222