job copy

           วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดงานบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี สำนักงานอัยการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดพะเยา ได้ร่วมกันจัดงานบริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศลฯ ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนในจังหวัดพะเยาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ เสียสละ อุทิศตนให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติส่วนร่วม โดยพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร มีเมตตามอบวัตถุมงคลแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิตด้วย นอกจากนี้ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา ได้มอบหมายให้นางสาวมุกดา ดีวงศ์ษา ได้นำชุดอาหารว่างมามอบกับเจ้าที่ที่มารับบริการด้วย

1

2

3

4

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222