วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนทุ่งต้นศรี หมู่ 8 บ้านดอนศรีแก้ว ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนทุ่งต้นศรี

          โรงเรียนทุ่งต้นศรี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2495 ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นายสมบัติ เผ่ากันทะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222