เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านปางงุ้น ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายอดุลย์ อุ่นตาล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ได้กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันตามโครงการฯ ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ อีกทั้งคณะครูและนักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่างปลาบปลื้มซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณที่จะร่วมกันทำความดีและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมสืบไป

180720145517

272494 resize

272505 resize

272482 resize

272496 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222