วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬารณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเทศบาลตำบลแม่ปืม ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเยาวชนตำบลแม่ปืม ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมการกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ รวมถึงเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนประกอบด้วย การบรรยายความรู้จากตำรวจพิสูจน์หลักฐานพะเยาและเจ้าหน้าที่จากเรือนจำจังหวัดพะเยา การแข่งขันร้องเพลงไทยสตริง ไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง และการแข่งขันฟุตบอลรุ่นเยาวชน ชิงถ้วยเกียรติยศของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา การแข่งขันเปตอง ชิงถ้วยรางวัลของ นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเย และการแข่งขันฟุตซอล รุ่นอาวุโส ชิงถ้วยรางวัลของ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

1532929998965 resize

 

1532929984030 resize

1532929991149 resize

1532929866155 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222