วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภา อบจ. พะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาการใช้งบประมาณในการบริหารเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

24-07-2561-1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222