เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา MS.KUBILIENE ANDZELA และ MS.NAUSEDIENE VAIDA พยาบาลห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยแพทย์ KLAPEDA ของรัฐ จากสโมสรโรตารี VILNIUS ประเทศลิธัวเนีย ได้มาทัศนศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์ฮอมฮักชุมชน บ้านห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างสันถวไมตรีระหว่างประเทศต่อกัน

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222