วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรการอบรมโครงการชินนสาสมาธิ (สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง)" อบจ.พะเยา จัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประพฤติใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม โดยมี สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา27 วัดรัตนวนาราม ดำเนินการอบรมให้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.พะเยา ที่เข้าร่วมการอบรม ได้นั่งสมาธิ ปฏิบัติเดินจงกรม ทำให้มีสมาธิในการทำงานและการควบคุมอารมณ์มากยิ่งขึ้น

1

2

3

4

001

002

003

004

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222