วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นวิทยากรงานสัมมนาหัวข้อ 921 ปี เมืองพะเยา “4 ทศวรรษจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” โดย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำโครงการทุนสนับสนุนการบริการวิชาการ กิจกรรมที่ 4 โครงการเวทีสัมมนาวิชาการ หัวข้อ 921 ปี เมืองพะเยา “4 ทศวรรษจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนความก้าวหน้าขององค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองพะเยา ในโอกาสครบรอบ 40 ปี จังหวัดพะเยา และกระตุ้นให้มีการนำความรู้และความเข้าใจที่ได้ไปปรับใช้ให้เอื้อต่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวของเมืองพะเยา

36861907 1999968663349340 4582729555076186112 n resize

36910855 1999968680016005 6431680999972667392 n resize

36975861 2001391956537480 7534423349393358848 n resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222