header-info-news

            วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (คนใหม่) และ นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ที่เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นวันแรก ซึ่ง มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ 

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222