header-info-news

          เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2561  นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา    ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคล วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ณ  ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่

154438 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222