header-info-news

          วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาสถานการณ์การผลิต การตลาด และแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลผลิตสับปะรดจังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดกำลังประสบปัญหาสับปะรดราคาถูก ล้นตลาด และยังไม่สามารถขายได้ ทาง อบจ. พะเยา ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในขณะนี้ จึงมีแนวคิดที่ช่วยเหลือ โดยการตั้งงบประมาณในการรับซื้อสับปะรด จากเกษตรกร เพื่อช่วยระบายผลผลิตให้แก่เกษตรกร

36299138 1756521011083813 6089068847430631424 n resize

DSC 7214 resize

DSC 7190 resize

DSC 7196 resize

DSC 7195 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222