header-info-news

          วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อธิฐานจิตบารมีและสืบชะตา เพื่อความสวัสดีและปลอดภัยแก่เด็ก เยาวชนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือฯ ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  โดยมี ราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้วาราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  

1 resize

2

3

5

7

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222