header-info-news

          วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายทวีศักดิ์ คำวงษา ส.อบจ. เขตอำเภอเมือง นางชุติกาญจน์ พัวสิริ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตำบลแม่ใส นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา จำนวน 300 กระสอบ มอบให้กับประชาชนชาวตำบลแม่ใสและใกล้เคียง เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ในการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย

DSC 6920 resize

DSC 6940 resize

DSC 6945 resize

DSC 6924 resize

DSC 6935 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222