header-info-news

 

          วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้รที่ อบจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ภายใต้โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บริเวณห้วยแม่ปั๋ง บ้านสองแคว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมี พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา และศูนย์ป่าไม้พะเยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ตามแนวทางประชารัฐพร้อมส่งเสริมและรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว โดยมีกลุ่มพลังมวลชน จิตอาสา เครือข่าย กลุ่มอนุรักษ์ หน่วยงานและองค์กรภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการในพื้นที่ที่ได้รับคืนจากราษฎร บนเนื้อที่ 14-2-24 ไร่ ปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดการยอมรับและร่วมมือในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222