วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ท่าเรือวัดติโลกอาราม ถนนชายกว๊านพะเยา ริมกว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการและพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหรืออาหารแห้ง ในโครงตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงความวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น จังหวัดได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้นมา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนาของจังหวัดพะเยา ตลอดจนส่งเสริมวิถีชีวิตล้านนาตามครรลองจารีตวัฒนธรรมประเพณี และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

DSC 6690 resize

DSC 6683 resize

DSC 6684 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222