วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้า โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานกาแฟยามเช้า สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนเจ้าภาพ เพื่อพบปะและร่วมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

1

2

3

4

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222