วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กับ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222