วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีนายสุกิจ กันติเกตุ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

1

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222