ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

DSC 7073 resize

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 และรับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222