วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ ร่วมรับมอบเงินสมทบจาก ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี ที่มอบเงินสมทบโครงการก้าวครูดิน เพื่อสร้างลู่วิ่งยางให้กับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และเป็นตัวแทนรายการวู้ดดี้เกิดมาคุย ชมรมวิ่งอุเทนถวาย มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเพียนพะเยาพิทยาคม

1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222