วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบเช็คสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กองทุนฟื้นฟูฯ ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 3,000,000 บาท ให้กับกับหน่วยบริการ จำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลแม่ใจ และโรงพยาบาลเชียงคำ

DSC 6669 resize

1 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222