ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

           วันที่ 6 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎรที่ประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ

DSC 6402 resize.

DSC 6368 resize

DSC 6459 resize

DSC 6458 resize

DSC 6493 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222