วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันวิ่งรอบกว๊าน (Phayao Lake 26K) ครั้งที่ 2 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

          บริษัททีละก้าว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดกีฬาวิ่งถนน ปีนี้ทางบริษัทฯ มีโปรแกรมที่จะจัดรายการวิ่ง “วิ่งรอบกว๊าน (Phayao Lake 26K) ” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 ในจังหวัดพะเยา โดยมีระยะทางแข่งขัน 26 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 จุดปล่อยตัวและเส้นชัย บริเวณลานกิจกรรมอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และรณรงค์ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถึงเสริมสร้างความสามัคคีในทุกภาคส่วน ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร การปรับปรุงถนนตลอดเส้นทางวิ่ง 26 กิโลเมตรรอบกว๊านพะเยา หน่วยปฐมพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน การจัดเตรียมสถานที่ อาสาสมัครต้อนรับนักวิ่ง และด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลัก และสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ

          สำหรับกำหนดการวิ่งรอบกว๊าน 26 K วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. นักกีฬารับเสื้อและหมายเลขวิ่ง ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง เวลา 04.30 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะทาง 26 กิโลเมตร /เวลา 05.45 น. พิธีเปิดงานวิ่งและปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร เวลา 10.00 น. สิ้นสุดเวลาการแข่งขัน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ www.teelakow.com

DSC 5054 resize

DSC 5055 resize

DSC 5045 resize

DSC 5047 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222