วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ที่ศูนย์ฮอมฮักตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางชุติกาญจน์ พัวศิริ ส.อบจ.อ.เมืองพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ชูขัย ศรชำนิ รองเลขาธิการ สปสช. และคณะ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอการดูแลผู้สูงอายุเครือข่ายอำเภอเมืองและอำเภอภูกามยาว จากนั้นได้เดินทางไปที่วัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เยี่ยมชมบูทนิทรรศการของชมรมธรรมสัญจรในกลุ่มผู้สูงอายุ (รพ.สต.ท่าจำปี และ อบต.ท่าจำปี) นวัตกรรมพอกข่าวของ รพ.สต.บ้านสาง สมุนไพรในผู้สูงอายุของ รพ.สต.ท่าวังทอง การดำเนินงาน LTC ของ รพ.สต.บ้านต๋อม และ ทต.บ้านต๋อม

DSC 4133 resize

DSC 4158 resize

DSC 4206 resize

DSC 4211 resize

DSC 4199 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222