วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมมอบโล่เกียรติคุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินขวัญถุงแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 5 ราย โดยมี นายธนู ธิแก้ว พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพะเยา จัดขึ้นตามโครงการมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปี ขึ้นไป เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

DSC 4074 resize

1 resize

DSC 4065 resize

DSC 4058 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222