เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง (วัดพระเจ้าตนหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ ร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561  โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 
          พระเจ้าตนหลวง ถือว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพะเยา และจังหวัดในแถบล้านนา ตามหลักฐานที่ปรากฏ พระเจ้าตนหลวงเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2034 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2067 รวมระยะเวลา 33 ปี ซึ่งในวันเริ่มก่อสร้างและวันสร้างแล้วเสร็จ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ (เดือน 6 ใต้) หรือนิยมเรียกว่า วันแปดเป็ง ซึ่งบางปีตรงกับวันวิสาขบูชา  และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าเอาวันดังกล่าวเป็นวันประเพณีประจำปีของพระเจ้าตนหลวง 
           ดังนั้น  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระเจ้าตนหลวง และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีที่มีมายาวนาน  และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศไทย และต่างประเทศ  จังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแปดเป็ง ไหว้สาพระเจ้าตนหลวง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 29 เมษายน 2561

           นายวรวิทย์ บุรณศิริ กล่าวว่า งานประเพณีแปดเป็งไหว้สาปูจาพระเจ้าตนหลวงประจำปี 2561 จะมีกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นการรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามคงสืบต่อไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ภาคเช้าเวลา 06.00 น. ประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ ตอนเย็นประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นกว๊านพะเยาบริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ประดิษฐาน ณ บุษบกชั่วคราว อัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นรถบุษบกใหญ่ แล้วเคลื่อนขบวนแห่อัญเชิญพระอุปคุตไปยังวัดศรีโคมคำ พิธีเปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ประธานในพิธี มีการแสดงตีกลองสะบัดชัย ของวัดต๊ำม่อนเพื่อถวายพระอุปคุต กิจกรรมการทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรม ขบวนแห่ครัวตาน โดยมีขบวนแห่ทั้ง 7 วัน การฟ้อนเล็บเพื่อถวายเป็นพพุทธบูชาแด่พระเจ้าตนหลวง การแสดงไหวสาพระเจ้าตนหลวง การแสดงโฟล์คซึง การแสดงมินิแสงสีเสียง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 

1

2

3

4

5

6

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222