เมื่อวันที่  18  เมษายน  2561   ที่บริเวณลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  พร้อมใจ  จัดพิธีรดน้ำดำหัว  นายวรวิทย์  บุรณศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และคณะผู้บริหาร  เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง  ประจำปี  2561  เพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ  แสดงถึงความกตัญญู  พร้อมกับขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

DSC 3207 resize

DSC 3163 resize

DSC 3213 resize

DSC 3221 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222