วันที่ 18 เมษายน 2561 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบจ.พะเยา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชนชาวพะเยา กล่าวขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222