นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ อบจ. พะเยา ร่วมประกอบพิธีสระเกล้าดำหัว ถวายเครื่องไทยธรรม และขอพรพระเถระชั้นผู้ใหญ่ตามวัดสำคัญต่างๆ ในจังหวัดพะเยา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประเพณีปีใหม่ไทย ปี 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และครอบครัว โดยจังหวัดพะเยาได้ประกอบพิธีสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองและพิธีสระเกล้าดำหัวและขอพระพระเถรชั้นผู้ใหญ่ เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์สืบมาจนถึงปัจจุบัน

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222