ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 10 เมษายน 25661 ที่วัดพระศรีโคมคำ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการ นายก อบจ.พะเยา ร่วมพิธีทำบุญทักษิณานุปาทานอุทิศแด่บูรพาจารย์และสมโภชมณฑปสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222