ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

         วันที่ 13 เมษายน 2561 ที่วัดท่าฟ้าใต้ บ้านฟ้าสีทอง หมู่ที่ 11 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้าใต้ ครั้งที่ 6 โดยมี นายอดุลย์ อุ่นตาล ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา และ นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา อบจ.พะเยา เขตอำเภอเชียงม่วน ร่วมในงานด้วย ซึ่งอำเภอเชียงม่วน ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสระ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงม่วน กลุ่มชุมชนท่องเที่ยวไทลื้อท่าฟ้า และชุมชนไทลื้อในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ตานตุงไทลื้อท่าฟ้าใต้ขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทลื้อแบบดังเดิมให้คงสืบต่อไป

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222